majka11

60 tekstów – auto­rem jest maj­ka11.

w deszczu

***
wczo­raj zno­wu pa­dał deszcz
w moim mieście w twoim też
wszys­tko zmokło dookoła

tu­taj pluszcze szu­mi kapie
i pa­rapet w krop­lach mok­nie
lśnią kałuże w świet­le lamp
pat­rzysz w ok­no tak samotnie

a ja tam wolę
z tobą iść pod pa­raso­lem...

©MaJa 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2016, 11:24

przebiśniegi

***
plotki
głoszą na mieście
że przed­wiośnie wreszcie
za bramą mias­ta czeka
i ser­ce rośnie
na myśl że wkrótce wiosna
słowi­ki i maj
i pta­sie trele
i chóry żabie
i kwiatów naręcza

a tymczasem
pod ok­nem moim chłodnym
prze­biśniegi białe
nis­ko kłaniają się przechod­niom...

© MaJa 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 marca 2016, 12:28

przedsennie

***
noc
niebo usiane gwiazdami
a ja wędruję niez­na­nego mias­ta ulicami
wścib­ski księżyc bla­dy zagląda na­wet do szuflady
na wieży kościoła dzwon północ wy­bił mrocznie
siadam na ław­ce może ciut odpocznę
w cieniu pod domów ścianami
prze­mykają sen­ne postacie
a po­nad dacha­mi noc bro­katem błyszczy
słucham tej ciszy
wnet wspom­nienia przyszły
odżyły w stępionym umyśle

i może znowu
to­bie się przyśnię...

© MaJa 

wiersz • 1 marca 2016, 14:43

byłeś

***
tak daw­no ciebie nie ma
pus­tka i brak

byłeś
pro­mieniem słońca o poranku
kroplą ro­sy na liściu paproci
na niebie jedną z gwiazd

byłeś wszys­tkim i niczym

byłeś tą chwilą przed deszczem rzęsistym..

© MaJa 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 lutego 2016, 11:57

znowu czekasz

***
pa­piero­wym pta­kiem
uno­sisz się w po­wiet­rzu
le­cisz jak ten Ikar
w stronę słońca
ośle­piona blaskiem
spa­lona na popiół
z zas­chnięty­mi usty
cze­kasz drżąca
tyl­ko na dwa słowa

a łzy spa­dają na ko­lana
jak sa­mot­ne krop­le deszczu...

© MaJa 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 lutego 2016, 21:19

zgodnie z planem

***
splątani
zaplątani
już na zawsze
bez za­myśle­nia nad sobą
i bez planu

tak namiętnie
uwikłani
nadal
podążają odrębnym drogami
zgod­nie z góry planem

mówią ludzie
dro­gi ich znów się zejdą
z planem
czy bez pla­nu...

© MaJa 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 lutego 2016, 15:10

złudzenie

***
miłość nie istnieje
to tyl­ko złudzenie
to coś cze­go nie ma
i nig­dy nie było

to tyl­ko wyobrażenie
imaginacja
która boli
nieskończenie
i niewyob­rażenie...

© MaJa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lutego 2016, 17:57

zgubiła się wena

***
gdzie się zgu­biła ta mo­ja wena
już dwa miesiące mi­ja a jej nie ma

mówisz że zim­no że śnieg że mrozy
że dzień krótki
nie uwierzę w two­je wymówki

wra­caj czym prędzej
jes­teś tu potrzebna
no­we wier­sze chcę pisać
o tym że wios­na wkrótce
słowi­ki tre­le i maj

w ma­ju za­kocha­ni chodzą pod rękę
wzdychają do gwiazd
trze­ba pomóc im przet­rwać miłości czas

chcę pi­sać tęskne i miłos­ne wiersze
wra­caj czym prędzej
tak moc­no za tobą tęsknię...

two­ja fanka

© MaJa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 stycznia 2016, 14:28

zima bielą przeminie

***
pus­tka zimowa
bielą przysypana
zającem ucieka ku wiośnie
między na­mi wciąż gości smutek
w par­ku ptak śpiewa żałośnie

słów okrągłych niedosyt
uśmiechów do­tyków i westchnień
zi­ma mro­zem i wichrem przeminie
wiosnę z tobą powitam
ja­ka szkoda

tyl­ko we śnie...

© MaJa11 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2016, 14:35

życie bez miłości

***
próbo­wałam zapomnieć
to nie ta­kie proste
nie da­jesz mi szansy

życie płynie jak rzeka
w ciszy two­jego sumienia
w bieli zep­su­tej duszy
co sza­rością się staje
dzień po dniu

cze­kasz cierpliwie
wiesz jak trud­no być dobrym
stąpasz przez życie
jak po kruchym lodzie

uk­ry­te w tobie
szczęście i wolność
wy­dos­tać się pragną
na powierzchnię
szor­stkiej i zimnej
bezmiłości...

© MaJa11 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 stycznia 2016, 19:00
Zeszyty
  • Moje  – Mo­je myśli i wier­sze ub­ra­ne w zwykłe i niez­wykłe słowa...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

majka11

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 maja 2016, 10:00krysta sko­men­to­wał tek­st sen się spełni

6 marca 2016, 12:16wdech sko­men­to­wał tek­st w deszczu

5 marca 2016, 19:36PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st przebiśniegi

4 marca 2016, 20:40Cris sko­men­to­wał tek­st przebiśniegi

28 lutego 2016, 13:35Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś

23 lutego 2016, 21:34Cris sko­men­to­wał tek­st znowu cze­kasz

13 lutego 2016, 15:10majka11 do­dał no­wy tek­st zgodnie z pla­nem

1 lutego 2016, 18:42JaiTy sko­men­to­wał tek­st złudzenie

1 lutego 2016, 18:07Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st złudzenie

1 lutego 2016, 17:57majka11 do­dał no­wy tek­st złudzenie